ابلاغیه وزارت امورداخله جمهوری اسلامی افغانستان در پیوند به جلوگیری از خرید و فروش پتاقی و فیرهای شادیانه در ایام عید

به اساس فیصله رهبری وزارت امورداخله نیروهای پولیس ملی مؤظف گردیده اند، تا از خرید و فروش، استعمال باروت (پتاقی) و فیر های شادیانه که باعث آزار و اذیت مردم گردیده ودر بعضی موارد می تواند به مجرمین نیز فرصت سوء استفاده برای اخلال امنیت را فراهم سازد، جدآ جلوگیری نمایند.

به همین منظور پولیس کابل به هدف بازداشت و جلوگیری از خرید وفروش و استعمال پتاقی ها و دیگر وسایل آتش زا چندین عملیات را در نواحی مختلف شهر کابل راه اندازی نموده است  که در نتیجه آن ۲۷ تن در پیوند به فروش پتاقی بازداشت شده اند.

وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان ، از هموطنان گرامی به ویژه از هم شهریان کابل تقاضا می نماید تا از همچو اعمال که سبب اخلال امنیت و تشویش مردم می شود جدآ اجتناب نموده  و به اطفال خویش بفهمانند تا دست به این گونه اعمال نزنند.

به این وسیله وزارت امورداخله هم شهریان کابل تقاضا می نماید تا به منظور دستگیری فروشنده گان باروت(پتاقی) و وسایل آتش زا با پولیس ملی همکاری همه جانبه نمایند تا به مرتکبین برخورد جدی و قانونی صورت گیرد.