ابلاغیه وزارت امورداخله جمهوری اسلامی افغانستان در پیوند به جلوگیری از خرید و فروش پتاقی و فیرهای شادیانه در ایام عید

به اساس فیصله رهبری وزارت امورداخله نیروهای پولیس ملی مؤظف گردیده اند، تا از خرید ، فروش و استعمال  (پتاقی) و فیر های شادیانه که باعث آزار و اذیت مردم گردیده ودر بعضی موارد می تواند به مجرمین نیز فرصت سوء استفاده برای اخلال امنیت را فراهم سازد، جدآ جلوگیری نمایند.
 
وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان ، از هموطنان گرامی به ویژه از هم شهریان کابل تقاضا می نماید تا از همچو اعمال که سبب اخلال امنیت و تشویش مردم می شود جدآ اجتناب نموده  و به اطفال خویش بفهمانند تا دست به این گونه اعمال نزنند.
 
به این وسیله وزارت امورداخله ازتمام هموطنان بخصوص شهریان کابل تقاضا می نماید تا به منظور دستگیری فروشنده گان (پتاقی) و وسایل آتش زا با پولیس ملی همکاری همه جانبه نمایند تا با مرتکبین برخورد جدی و قانونی صورت گیرد.
در صورت نیاز به شماره 119 پولیس و شماره 2100400 پولیس کابل به تماس شوید.