ابلاغیه وزارت امورداخله جمهوری اسلامی افغانستان در پیوند به فیرهای شادیانه

رهبری وزارت امورداخله جمهوری اسلامی افغانستان، پیروزی پی در پی تیم ملی فوتبال کشور را در مسابقات قهرمانی جنوب آسیا، به  ملت غیور و قهرمان افغانستان تبریک و تهنیت عرض می دارد.

این پیروزی ها برای همه ما افتخار آفرین و شادی بخش است و احتمال این که برخی از هموطنان ما که مجوز اسلحه دارند، بشمول منسوبین نیروهای امنیتی کشور، جهت ابراز شادی خویش نسبت به پیروزی های پیهم تیم ملی فوتبال کشور، اقدام به فیر های هوایی شادیانه نمایند ، وزارت امور داخله از قبل نسبت به تبعات منفی فیر های شادیانه به هموطنان عزیز ما گوش زد می کند و از آنان می خواهد که به ویژه پس از پیروزی احتمالی تیم ملی در برابر هندوستان، به فیر های شادیانه اقدام نکرده و آسایش روحی مردم را برهم نزنند.

با متخلفین برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.