ابلاغیه وزارت امورداخله جمهوری اسلامی افغانستان در پیوند به فیرهای شادیانه

رهبری وزارت امورداخله جمهوری اسلامی افغانستان، پیروزی پی در پی تیم ملی کریکت کشور را ، به ملت غیور و قهرمان افغانستان تبریک و تهنیت عرض می دارد.
این پیروزی ها برای همه ما افتخار آفرین و شادی بخش است و احتمال این که برخی از هموطنان ما که مجوز اسلحه دارند، بشمول منسوبین نیروهای امنیتی کشور، جهت ابراز شادی خویش نسبت به پیروزی های پیهم تیم ملی کریکت کشور، اقدام به فیر های هوایی شادیانه نمایند ، وزارت امور داخله از قبل نسبت به تبعات منفی فیر های شادیانه به هموطنان عزیز ما گوش زد می کند و از آنان می خواهد که به ویژه پس از پیروزی احتمالی تیم ملی کریکت در برابر تیم کریکت زمبابی، به فیر های شادیانه اقدام نکرده و آسایش روحی مردم را برهم نزنند.
 
با متخلفین برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.