اعلانات

 • اطلاعیه بورد ارزیابی تعینات افسران بلند رتبه پولیس ملی

  رده : عمومی

  به اساس هدایت محترم وزیر امورداخله جمهوری اسلامی افغانستان، بتاسی از یدگاه و پلان استراتیژیک چهار ساله وزارت امورداخله در مطابقت با برنامه ریفورم و اصلاحات در پولیس ملی، پروسیجر عزل و نصب، تغیر و تبدیل منسوبین پولیس منحیث یک اصل قبول شده در پرتو...

 • اطلاعیه وزارت امورداخله در رابطه به برگزاری امتحان رقابتی بست های آمرین امنیت و بخش های لوژستیک قوماندانی های امنیه ولایات کشور

  رده : عمومی

  به اطلاع آنعده منسوبین واجد شرایط که قبلآ جهت اشتراک در امتحان رقابتی در بست های آمرین امنیت و بخش های لوژستیک قوماندانی های امنیه ولایات در خواست داده بودند رسانیده میشود که امتحان این بست ها بتاریخ 27 و 29 حمل سال جاری در وزارت امورداخله برگزار...

 • ابلاغیه وزارت امورداخله در ارتباط به جلوگیری از سوی استفاده از وسایط، تجهیزات و یونیفرم پولیس ملی

  رده : عمومی

  به اساس معلومات پوليس شماری از منسوبین پولیس، برخی افراد و دریوران اراکین دولتی و وکلای محترم که وسایط و تجهیزات پولیس را در اختیار دارند با استفاده از یونیفرم مقدس پولیس، وسایط فاقد نمبر پلیت و با عدم رعایت قوانین ترافیکی در مرکز و ولایات كشور...

 • اطلاعیه ریاست منابع بشری وزارت امور داخله

  رده : عمومی

  وزارت امور داخله در نظر دارد تا برای ریاست پاسپورت این وزارت، به تعداد 40 تن کارمند قراردادی را استخدام نماید که در نتیجه اعلان بست های متذکره مجموعاً 4573 قطعه درخواستی از کاندیدان محترم دریافت گردید، در نتیجه ارزیابی درخواستی ها مجموعاً 3319...

 • ابلاغیه

  رده : عمومی

  بسم الله الرحمن الرحیم طوریکه ملت مومن، مسلمان و متدین ما مستحضراند بعد از حادثه وحشتناک تروریستی که به روز دهم ماه جوزاي سال روان در وزیر محمد اکبرخانه مینه به وقوع پیوست و از اثر آن صد ها تن هموطنان با دیانت ما شهید و مجروح گردیدند. شماری از...

 • برنامه ملی توزیع تذکره های الکترونیکی اجرا میشود

  رده : عمومی

  به منظور آغاز کار توزیع تذکره های الکترونیکی، در مطابقت به مندرجات قانون ثبت واحوال نفوس وبه اساس هدایت مقام عالی ریاست جمهوری ، پروسه استخدام کارکنان عملیاتی و تخنیکی برنامه توزیع تذکره الکترونیکی آغاز میگردد. ثبت دقیق، موثق، شفاف و مسلکی...

 • اطلاعیه قومندانی اکادمی پولیس!

  رده : عمومی

  اکادمی پولیس برای سال تحصیلی (۱۳۹۶)برای رشته های پولیس امنی، جنایی، سرحدی، لوژستیک واداره محابس خویش ،فارغان ذکور واناث صنوف دوازدهم لیسه های مرکز وولایات کشور را که واجد شرایط ذیل باشند، از طریق امتحان کانکور تحصیلات عالی میپزیرد. 1. تابعیت...

 • ابلاغیه وزارت امور داخله و قوماندانی گارنیزیون کابل

  رده : عمومی

  دولت جمهوری اسلامی افغانستان در پرتو قانون اساسی، کنوانسیون های بین المللی و قوانین نافذه کشور از حقوق و آزادی های مردم افغانستان حمایت کرده و خود را در حفظ این آزادی‌ها مکلف می‌داند. حکومت افغانستان در برگزاری تظاهرات امروزی از تمام...

 • ابلاغیه ریاست پاسپورت وزارت امور داخله!

  رده : عمومی

  ریاست پاسپورت وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان در تلاش است تا در کمترین وقت به تقاضای شهروندان کشور در امر توزیع پاسپورت رسیده گی سریع و به موقع نماید. طبق قانون، اسناد واصله تمامی ولایت های کشور الی تاریخ ۱۶ حمل سال جاری در اداره...

 • اطلاعیه قوماندانی عمومی جلب و جذب وزارت امورداخله

  رده : عمومی

  قوماندانی عمومی جلب و جذب وزارت امورداخله به اطلاع آنعده فارغین صنوف 12 مکاتب مرکز و ولایات که قبلاً در امتحان قوماندانی اکادمی پولیس اشتراک ورزیده و به نسبت عدم پذیرش موفق به شمولیت نگردیده اند ، رسانیده میشود ، که قوماندانی عمومی جلب و جذب به...

صفحه 1 از 3
قبل123بعد