درعملیات ویژه در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا، 8 هراس افگن طالب هلاک شد

نیروهای قطعات خاص پولیس، شب گذشته عملیاتی ویژه و هدفمند را در قریه مرغی ولسوالی برمل ولایت پکتیکا انجام دادند که درنتیجه آن 8 تن از اعضای گروه تروریستی طالبان هلاک شده اند.
 
دراین عملیات، برعلاوه هلاکت 8 هراس افگن طالب، سه هراس افگن دیگر با 12 میل سلاح مختلف النوع و مقداری مهمات بازداشت شده اند.
 
هم چنان، دراین عملیات، دوعراده موتر مربوط به هراس افگنان طالب نیز تخریب شده است.
 
گفتنی است که دراین عملیات، به نیروهای قطعات خاص پولیس ملی ومردم محل آسیبی نرسیده است.