شورای مشورتی وزارت امور داخله

شورای مشورتی وزارت امور داخله 
 
وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان، به منظور بهبود روابط پولیس با مردم و بلند بردن سطح آگاهی این وزارت از تشویش ها و نگرانی های مردم، شورای مشورتی پولیس ملی افغانستان را ایجاد نمود. 
شورای مشورتی وزارت امور داخله که توسط وزیر امور داخله رهبری می گردد، و تا کنون سه نشست را برگزار کرده است، چارچوبی را فراهم می کند تا در آن اعضای جامعه مدنی نظریات و پیشنهادات خود را به نماینده گی از مردم برای بهبود ارایه خدمات پولیس ملی با رهبری وزارت امورداخله شریک بسازند. 
شوراهای مشورتی در ولایت ها توسط قوماندانان امنیه ولایت ها رهبری می شود. این شورا ها به مردم و اعضای محلی جامعه مدنی فرصت میدهد تا مسایل ضروری جامعه را با مسوولان پولیس در میان گذاشته و در مورد مسایل مختلف با هم بحث و تبادل نظر نمایند. این شورا ها به مردم کمک می کند تا مشکلات خود را با رهبری پولیس در ولایت شریک ساخته و برعکس دیده گاه امنیتی را از مسوولان پولیس دریافت و به مردم منتقل سازد. نتیجه ی این مباحث باعث می شود تا رهبری پولیس و وزارت امور داخله تصامیم امنیتی بهتری اتخاذ نمایند.
شورا های ملی مشورتی
در سطح ملی، شورای مشورتی وزارت امور داخله توسط وزیر امور داخله رهبری می شود و از طریق نشست های دوره یی منظم، با اعضای جامعه مدنی، مسایل امنیتی را به بحث گرفته و در عین حال پالیسی های امنیتی وزارت امور داخله را مورد بحث قرار داده و به مردم نیز در این مورد اطلاع رسانی می کند.
 
 
۲۴ اپریل ۲۰۱۳
نخستین نشست شورای مشورتی شورای مشورتی وزارت امور داخله، در ۲۴ اپریل ۲۰۱۳ به رهبری غلام مجتبی پتنگ وزیر اسبق امور داخله، با اشتراک 26 تن از اعضای جامعه مدنی برگزار گردید.
 
 
۱۵ آگست ۲۰۱۳
دومین نشست شورای مشورتی وزارت امور داخله با اشتراک ۲۱ عضو این شورا به تاریخ 15 اگست2013 در مقر وزارت امورداخله برگزار شد.  وزیر امور داخله گزارش کارکرد گذشته شورا را به اشتراک کننده گان ارایه کرد. اعضای شورا پیشنهادات خود را بمنظور بهبود خدمات پولیس مطرح نمودند. در نشست متذکره، وزیر امور داخله پیش نویس طرزالعمل شورای مشورتی را به هدف بحث به کمیته های کاری معرفی کرد تا آنان طرز العمل متذکره را غرض تنظیم هرچه بهتر امور شورا تصویب نمایند. 
 
 
۱۱ نومبر ۲۰۱۴
سومین نشست شورای مشورتی بدلیل تغیر در رهبری به تعویق افتاد. محمد عمر داوودزی در سپتمبر ۲۰۱۳ به کرسی وزارت نشست و میزبان سومین جلسه شورای ملی مشورتی در ۱۱ نومبر ۲۰۱۴ بود. وزیر جدید حمایت خود را از شورای مشورتی وزارت امور داخله اعلام نمود. و گزارش نحوی تامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری سال 1393 را به اعضای شورا تقدیم نمود. همچنان. سرپرست وزارت امور داخله با بیان این که روحیه ملی نیروهای پولیس نسبت به هر زمان دیگری بلند رفته، گفت در حالی که جنگ با تروریزم بالای نیروهای پولیس ملی افغانستان تحمیل شده اما این نیروها توانمندی خود را در این مبارزه به نمایش گذاشته و متحمل قربانی های زیادی شده اند که ایجاب می کند از این قربانی ها در سطح ملی و بین المللی تقدیر به عمل آید.
در همین حال، اعضای شورای مشورتی پولیس ملی افغانستان، ضمن تمجید از عملکرد پیروزمندانه پولیس ملی در تامین امنیت کشور، ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی امنیت را مورد غور و مداقه قرار داده و نظریات و پیشنهادت خود را در بخش های مختلف از جمله: افزایش حقوق پولیس، توجه بیشتر به آموزش و تجهیز نیروهای پولیس، مسلکی شدن هرچه بیشتر پولیس، بلند بردن سطح همآهنگی میان نیروهای امنیتی، مبارزه با فساد در صفوف پولیس، رعایت شایسته سالاری در گزینش ماموران امنیتی، افزایش میزان مشارکت زنان در پولیس و موارد دیگری از این دست ارایه کرده و خواستار گنجانیدن پیشنهادات شان در طرح های امنیتی آینده شدند.
 
در پایان این نشست، محمد عمرداوودزی سرپرست وزارت امور داخله، نظریات و پیشنهادات مطرح شده را مفید و ارزنده توصیف نموده و ضمن استقبال از آن، خواستار برگزاری این گونه نشست ها در آینده گردیده تصریح کرد که نظریات و پیشنهادات شورای مشورتی پولیس ملی در ساختن طرح های امنیتی آینده، مورد استفاده اعظمی قرار خواهد گرفت.