شماره های تماس قوماندانان امنیه ولایات

 

ولایت اسم رتبه شماره تماس
هلمند عبدالرزاق "یعقوبی" مل پاسوال 0799011800
کندهار تادین خان پاسوال 070004241 / 0700555575
غزنی  داوود "تره‌خیل" سمونوال 0700277110
پکتیکا غلام سخی "روغلیوانی" مل پاسوال 0700601767 / 0799385355
پکتیا راز محمد "مندوزی" مل پاسوال 0795200202
فراه رحمت الله "صدیقی" مل پاسوال  070818124
زابل مصطفی "مایار" سمونوال 0700589100
خوست اختر محمد "نورزی" سمونوال 0766151151
اروزگان محمد معروف "احمدزی" سمونوال 0747770594
میدان وردگ ویس "صمیمی" مل پاسوال 0702212213
لوگر محمد "ابدالی" سمونوال 0700000654
کنرها حق نواز "حقیار" مل پاسوال 0799460046
کاپیسا بصیر خپلواک مل پاسوال 0747286175 / 0791251515
نیمروز  رقیب "مبارز" سمونوال 0791261212
ننگرهار غلام سنایی "استانکزی" مل پاسوال 0729555155
نورستان  محمد صابر "آرین" پاسوال 0790767676
بادغیس  احمد فهیم "قایم"  پاسوال 0706700000 / 0799411110
لغمان  عبدالروف "ارزگانی"  سمونوال 0799361818
هرات  امین الله "امرخیل" مل پاسوال  0799200201 / 0707200077
فاریاب  نبی جان "ملا خیل"  پاسوال 0708874745 / 0772344188
کندز  عبدالباقی "نورستانی" مل پاسوال 0799080085 / 0700296992
تخار  عبدالرشید "بشیر" مل پاسوال 0707777715
سرپل  عبدالقیوم "باقیزوی"  پاسوال 0708998988
بدخشان  سید عباس "سادات" مل پاسوال 0744443727 / 0791247452
بغلان  اکرام الدین "سریع" مل پاسوال 0777000600 / 0780000123
سمنگان  محمد جان "دریاب" مل پاسوال 0796063733
پروان  محمد محفوظ مل پاسوال 0791676767
بامیان  حمیدالله "حدایی" سمونوال 0791242250 / 0708034200
پنجشیر  محمد اسحاق "تمکین" مل پاسوال 0700294353
غور  عبدالقیوم "صافی" مل پاسوال 0777151577
دایکندی  غلام سخی "غفوری" مل پاسوال 0700221166 / 0777221166
جوزجان  فقیر محمد جوزجانی مل پاسوال 0799105317
مزارشریف  محمد اکرم "سامع" پاسوال 0799111414
کابل  سید محمد "روشندل"  پاسوال 0791191677 / 0711909361

070791272979