ارتباطات اجتماعی


Google+

Facebook

Flickr

YouTube!

Twitter

تمامی رسانه ها و کسانی که خواستار دریافت معلومات در باره امنیت انتخابات و سایر فعالیت های پولیس از قبیل: پولیس ۱۱۹، پولیس مردمی، پولیس محلی و...هستند، در کنار مجاری ارتباطی دیگر وزارت امور داخله، تحولات امنیتی انتخابات محور و سایر فعالیت های پولیس را از طریق:وبسایت، فیسبوک، یوتیوب، تویتر، فلیکر و گوگل پلس وزارت نیز دریافت و پیگیری کرده می توانند.