متن بیانیه جلالتمآب وزیر امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان در مراسم نشر نتایج نظر سنجی در مورد پولیس ملی

متن بیانیه جلالتمآب وزیر امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان در نشست لتفا در مراسم نشر نتایج نظر سنجی در مورد پولیس ملی، 31 جنوری 2012

بسم الله الرحمن الرحیم

محترمه خانم شکریه بارکزی، وکیل منتخب مردم کابل ، محترم جنرال توماس، معاون ماموریت آموزشی ناتو در امور پولیس ، محترم جنرال یوکا سووا لینن، رییس ماموریت پولیس اتحادیه اروپا، محترم معاون اداره یو ان دی پی در افغانستان، ، محترم عزیزالله رفیعی، رییس انجمن جامعه مدنی، مهمانان عزیز، خانم ها و آقایان!
 صبح تان بخیر، نخست از همه تشریف آوری شما را در گرد همایی امروزی خیر مقدم عرض مینمایم.

خیلی خرسند استم که امروز نتایج سومین نظر سنجی سرتاسری مردم افغانستان در مورد پولیس ملی افغان که و توسط مرکز تحقیقات اجتماعی-اقتصادی و نظریات عامه انجام گردیده است، منتشر میشود. انجام چنین تحقیقات و نظر سنجی ها توسط نهاد های تحقیقاتی مستقل و بیطرف از اهمیت خاصی برخوردار میباشد و ما را قادر میسازد تا نتایج تلاش های شباروزی مسئولین پولیس ملی را از زبان مردم خود شنیده و از طرز دید مردم به موفقیت ها و چالش های پشروی خود نگاه کنیم.
هدف و ماموریت اصلی وزارت امور داخله تامین امنیت داخلی، مبارزه با جرایم، و تطبیق قانون است که رهبری و منسوبین پولیس ملی طی ده سال گذشته از هیچگونه سعی و تلاش و فداکاری در راستای انجام وظایف محوله شان در هر نوع شرایط دریغ نکرده اند. بناء این خیلی مهم است تا ما بدانیم تا چه حد توانسته ایم به این هدف خود رسیده و رضایت و اعتماد مردم را بدست آوریم. زیرا رضایت مردم سبب خوشنودی خداوند است.

رهبری وزارت امور داخله با تحلیل وتجزیه اوضاع و نیاز های امنیتی کشور و با انجام تحقیقات به طرح و تطبیق پالیسی ها و راهکار ها میپردازد و به طور دوامدار مطابق به مقتضیات زمان و اوضاع کشور پالیسی های خود را بازنگری مینماید. اماچنین نظر سنجی های سراسری که توسط نهاد های مستقل و بیطرف انجام میگردد ما را کمک میکند تا درک بیشتری از موفقیت ها و چالش های خود داشته باشیم، و روشن میسازد که ما در کدام عرصه ها و به چه سطح موفق بوده ایم ، کدام پالیسی ها موثریت لازم را داشته ، و در کدام عرصه ها به توجه بیشتر و یا تغییرات در راهکار ها و پالیسی ها نیاز است.

خوشبختانه نتایج سروی و نظرسنجی سال 2011 در کل مثبت بوده و در عرصه های مختلف بهبود را نشان میدهد و این باعث تشویق ما و منسوبین ما میگردد تا کار های بیشتری انجام دهیم. گرچه بعضی چالش ها هنوز هم وجود دارد که به توجه و اقدامات بیشتر نیاز دارد که ما خود را متعهد به اجرای آن میدانیم.
از مدت یک و نیم سال پیش که مسئولیت وزارت امورد داخله را بعهده گرفتم، تمام تلاش ها و اقدامات ما روی شش اولویت کاری ام یعنی ، تعلیم وتربیه ، تقویت وانکشاف رهبری ، بهبود وضع معیشتی ، مبارزه بافساد ،مرورواصلاحات تشکیلاتی و ایجاد سیستم مکافات ومجازات، همه روی اصلاحات، مسلکی سازی و بهبود پولیس ملی افغانستان متمرکز بوده است.
با در ک کامل از اهمیت تعلیم تربیه در انکشاف و مسلکی سازی پولیس، گام های مهم و اساسی درین عرصه برداشته شده که نتایج ملموس را در پی داشته است. ظرفیت مراکز تعلیمی و تربیتی پولیس در یک سال گذشته از 11000 به بیش از 15000 در یک دوره تعلیمی افزایش یافته است.هم اکنون یازده مرکز آموزشی دایمی و بیست چهار مرکز آموزشی موقت ، 13 تولی تعلیمی و تربیوی ساتنمنان در زون های ساحوی و 33 تولی تعلیمی دایمی در قوماندانی های امنیه ولایات برای ارائه تعلیمات مقدماتی جدید الشمولان فعال میباشد تا منسوبین پولیس درحین اجرای وظیفه نیز آموزش های لازم را دریافت نمایند. مدت آموزش های اساسی از 6 هفته به 8 هفته افزایش یافته است، وبرخلاف گذشته که بسیاری از سربازان پولیس به محض جذب بدون تعلیمات به وظیفه استخدام میشدند، امروز هیچ منسوب پولیس بدون سپری نمودن تعلیمات ابتدایی بوظیفه استخدام نمیشود.
برای رسیدگی به چالش بیسوادی و کمسوادی ساتنمان وسربازان ،درحالحاضربیش از 20 هزار تن ازمنسوبین پولیس درکورسهای سوادآموزی همزمان شامل اند و این برنامه در حال انکشاف میباشد.

انکشاف کدر رهبری و تلاش های ما درین زمینه نیز در بهبود وضعیت پولیس بی تاثیر نبوده است. یکی از دستاورد های ما درین زمینه ایجاد و انکشاف استف کالج میباشد که هم اکنون تعدادی زیادی از افسران و کدر های وزارت داخله از بخش های مختلف درآن در حال تحصیل هستند.
پالیسی روتیشن یا خدمت دورانی در سطح رهبری وزارت ، زون ها و ولایات تکمیل ودرتمام سطوح در معرض تطبیق قرار دارد.
تعداد قابل ملاحظه ای از افسران و منسوبین پولیس ملی برای ظرفیت سازی و ادامه تحصیلات به کورس های کوتاه مدت و دراز مدت به کشور ها دوست ارسال شده اندکه در آنجا در حال تحصیل میباشند. در اواسط ماه جاری حدود 500 تن از افسران جوان بعد از سپری نمودن دوره آموزش از ترکیه بوطن برگشتند.

وضع معیشتی، اعاشه ، اباته و البسه منسوبین پولیس با تغییر و تبدیل ، مجازات و مکافات مسئولین و انتخاب کدر های شایسته و لایق این بخش بهتر شده است. با اعمار پوسته ها و سایر تعمیرات، شرایط بهتر کاری برای پرسونل فراهم شده است، خدمات صحی بهبود یافته و البسه بهتر برای منسوبین پولیس توزیع گردیده است.
پولیس ملی با تجهیزات و تسلیحات بهتر مجهز گردیده و سلاح های جدید جاگزین سلاح های بی کیفیت گردیده است . سیستم لوجستیکی نیز تغییرات مثبت را شاهد بوده و فعلا نورم اعاشه نظر به قیمت مواد اولیه در هر ولایت تعیین میگردد تا اختلاف قیمت ها باعث پایین آمدن کیفیت و یا کمیت مواد غذایی برای منسوبین پولیس نگردد
به فامیل ها و وابستگان شهدا و معلولین پولیس نیز توجه بیشتر و جدی مبذول میگردد و همه فامیل های شهدا و معلولین همان امتیازات دوران خدمت و حیات شان را دریافت میدارند که همه باعث تقویت روحیه و خدمت صادقانه منسوبین پولیس ملی در ارایه خدمت به مردم میگردد.

طی یک و نیم سال گذشته تلاش های جدی در عرصه مبارزه با فساد که همچنان یکی از اولویت های کاری ام میباشد صورت گرفته است. از جمله میتوان ازتغیرات در سطوح رهبری، معرفی سیستم تعیینات و استخدام به اساس شایسته سالاری وبا در نظرداشت توازن قومی ،تلاش برای ایجاد شفافیت مالی ، ثبت وزارت داخله در سیستم AFMIS افمیس ، ثبت دارایی های مقامات پولیس و وزارت داخله، ایجاد شفافیت در سیستم قرار دادها، فرستادن هیئات مختلط تفتیش و کنترول به تمام زون ها ، ولایات، قطعات، ایجاد و تقویت سیستم سمع شکایات یا خدمات 119 پولیس در سطح کابل وچند زون برای رسیدگی به شکایات پولیس و راپور قضایای فساد و غیره نام برد. همچنا ن تعدادی ازمنسوبین پولیس به اتهام فساد به ارگان های عدلی و قضایی معرفی گردیده و تعداد زیادی تبدیل، توصیه، اخطار و یا مجازات انظباتی شده اند.
خوشبختانه، چنانچه نتایج نظرسنجی نشان میدهد، تلاش های ما که در تمام عرصه با حمایت و کمک های جامعه جهانی، بخصوص ایالات متحده امریکا و کشور های دیگر کمک کننده لتفا همراه بوده، تاثیرات مثبت و ملموسی را بدنبال داشته است، که من به نمایندگی از هیئت رهبری وزارت داخله و دولت افغانستان از همکاران بین المللی ابراز امتنان و قدر دانی مینمایم امروز 86 فیصد مردم افغانستان نسبت به پولیس به دیده احترام مینگرند، که افزایش 8 درصدی را نشان میدهد.
81 فیصد مردم معتقدند پولیس مناطق شان از قانون آگاهی خوبی دارند،  و سطح جرایم  6 فیصد کاهش یافته است.

80فیصد مردم باوردارند ایجاد گروپ های مراقبت از مناطق در بهبود امنیت در مناطق شان موثر واقع گردیده است که 19 فیصد افزایش را نسبت به سروی سال گذشته نشان میدهد.
امروز خوشبختانه حدود 80 فیصد مردم میگویند که پولیس در مناطق شان با مردم رفتار نیک دارد، وهفتاد فیصد مردم باوردارند پولیس به خانم ها ارزش و احترام بیشتر قایل است.
در ارتباط مبارزه با فساد نیز پیشرفت های دیده میشود. بر اساس نتایج سروی در سطح فساد کاهش رخ داده است، که بخصوص در غرب و جنوب افغانستان خیلی قابل ملاحظه و دلگرم کننده میباشد.

تلاش های ما در آگاهی دهی مردم در مورد ضرورت و اهمیت پولیس اناث نیز نتایجی بدنبال داشته است، و امروز 53 فیصد مردم از حضور پولیس اناث در مناطق شان استقبال مینمایند.  ما همچنان بسوی هدف جذب 5000 پولیس اناث تا سال 2014 به پیش میرویم.
مادریک برهه حساس ازتاریخ کشورخودقرارداریم.
تاسه سال دیگرنیروهای امنیتی افغان بایدمسئولیت کامل تامین امنیت افغانستان رابدوش بگیرند،وشرط اساسی موفقیت انتقال ،ارتقای ظرفیت، مسلکی سازی وخودکفایی نیروهای امنیتی افغانستان میباشد.

با خروج تدریجی نیرو های بین المللی، مسئولیت پولیس ملی و نیرو های امنیتی افغان بیش از پیش افزایش می یابد و این کار بیشتر و فداکاری بیشتر از گذشته را می طلبد که ما به آن متعهد هستیم.
 برای تامین امنیت قرا و قصبات و شریک ساختن مردم در تامین امنیت، ما همچنان به تلاش های خود برای انکشاف پولیس محلی ادامه میدهیم. فعلا از جمله 99 ولسوالی تثبیت شده، درتعداد 58 ولسوالی حدود 11000 پولیس محلی جذب گردیده است، که تاثیرخیلی مهم در تامین امنیت مناطق و ولسوالی های مورد نظر داشته است.
اخیرا مطابق فرمان مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، ریاست عمومی زندان ها از وزارت محترم عدلیه به وزارت داخله انتقال نمود. ماهیئت های برای بررسی به تمام محابس فرستاده ایم و بررسی ها نشان میدهد که چالش ها و مشکلا خیلی جدی وجود داردکه تلاشهای مستمر وبرداشتن قدمهای عملی راایجاب مینماید. وزارت داخله مصمم است با اراده وتصمیم خلل ناپذیراقدامات جدی رادرین راستاعملی نماید.

من درسفرهای یک ماه اخیر خویش که دریازده ولایت افغانستان داشتم ازمحابس دیدن کردم درموردوضعیت معیشتی و حقوق بشری این یازده ولایت که قناعت بخش نبود اقدامات لازم و عاجل رانمودم. همچنان هیئت رهبری 15 زندان، بشمول زندان پلچرخی کابل را تغییر دادیم و بزودی شاهد تغییر رهبری سایر زندان ها خواهیم بود که بهبود وضعیت را درین محابس بدنبال خواهد داشت.

با وجود همه پیشرفت ها و دستاورد های که داریم، چنانچه نظر سنجی نشان میدهد، هنوز هم به چالش های زیادی از جمله موجودیت فساد، رشوت و اعتیاد به مواد مخدر، برخورد نادرست وغیره در پیشروی ما قرار دارد که امیدوار هستیم با تصمیم و اراده خلل ناپذیر که نزد هیئت رهبری وزارت داخله و پولیس ملی وجود دارد، به کمک خدای متعال و همکاری مردم قدر شناس خود آنرا بر طرف سازیم.

من به دولت و مردم افغانستان، و جامعه بین المللی اطمینان میدهم که با توجه به شرایط بسیار حساس کنونی، مسئولیت ملی خود و هیئت رهبری پولیس میدانم تا به تلاشهای خستگی ناپذیر خود برای مسلکی سازی، ارتقای ظرفیت و بهبود کیفیت و عملکرد پولیس، و بلاخره بخاطر بدست آوردن حمایت مردم، که به ما اصل است، ادامه دهیم تا در نتیجه داشتن پولیس مسلکی، متعهد و خدمتگذار واقعی بمردم، امنیت و ثبات را تامین و زمینه حکومتداری خوب و بازسازی را به مردم متدین و با شهامت افغانستان مساعد سازیم.
در اخیر یک بار دیگر از مدیریت لتفا و یو ان دی پی و همچنان از موسسه تحقیقاتی اکسور برای انجام این نظرسنجی تشکری مینمایم.