فهرست اعضای شورای مشورتی وزیر امور داخله با خلص سوانح آنها

 شورای مشورتی وزیر امور داخله در رسانه ها


خلص سوانح

 

صدیق الله توحیدی
مسوول دیدبان رسانه ها در دفتر نی

صدیق الله توحیدی از دارالعلوم عربی فارغ شده. کار فرهنگی را در وزارت اطلاعات و فرهنگ به عنوان مسوول خبر های داخلی آژانس باختر آغاز کرد. وی  در زمان حکومت مجاهدین و مقاومت مشغول کار های فرهنگی بود و بعد رئیس آژانس باختر گردید. سپس مدیر مسوول رادیو کلید گردید. مدتی در کمیسیون انتخابات مسوول بخش رسانه های این کمیسیون بود و فعلا مسوول دیدبان رسانه ها در دفتر نی(نهاد حمایت کننده ی رسانه های آزاد افغانستان) است.

فهیم دشتی
عضو اتحادیه ملی ژورنالیستان

محمد فهیم دشتی که در ولایت پنجشیر به دنیا آمده روزنامه نگار است. وی قبلا سردبیری  هفته نامه کابل را بر عهده داشت که یکی از نشریات مهم افغانستان به شمار می رود. آقای دشتی همچنین سخنگوی اتحادیه ملی روزنامه نگاران افغانستان است.
آقای دشتی در سال ۱۹۹۰ در رشته حقوق و علوم سیاسی از دانشگاه کابل فارغ التحصیل شده است.

عزیز رفعیی
رئیس شبکه جامعه مدنی

محترم عزیز رفیعی خدمات زیادی را برای جامعه مدنی و موسسات غیر دولتی در 20 سال انجام داده است. ایشان موسس بیش از 12  موسسه  غیر دولتی استند. رفیعی منحیث نماینده جامعه مدنی در کنفرانس های برلین 2004 و کنفرانس لندن 2006 بود. همچنان در کنفرانس پاریس نیز شرکت نموده اند. رفیعی یکی از اعضای برگزارکننده کنفرانس موسسات غیر دولتی توکیو در دسامبر 2001، لویه جرگه اضطراری سال 2002 و لویه جرگه قانون اساسی است.
عزیز رفیعی از دانشکده انجنیری دانشگاه کابل در سال 1981 فارغ گردیده.

وژمه فروغ
ریس و موسس موسسه زنان برای صلح و امنیت

وژمه فروغ رییس و موسس موسسه زنان برای صلح و امنیت است. وی قبلا رییس موسسه حقوق جهانی در افغانستان بود. وژمه فروغ در سال 2009 جایزه شجاع ترین زن را از آن خود کرد. وی در 15 سال توجه کاری خود را برای ایجاد تغیر در وضعیت اجتماعی زنان صرف نموده است.

لعل گل لعل
رئیس موسسه حقوق بشر افغانستان

محترم لعل گل رییس موسسه حقوق بشر افغانستان است. وی فارغ رشته حقوق استند و یکی از اعضای لویه جرگه سال 2011 نیز بوده است. آقای لعل گل جوایز زیاد بین المللی را در عرصه خدمت به حقوق بشر از آن خود نموده است.

محمد یوسف
رییس موسسه آشیانه

محمد یوسف در موسسات غیر دولتی زیادی کار نموده که می توان از بخش های تامین حقوق اطفال، اطفال در معرض خطر و اطفال مهاجر نمود. وی موسسه آشیانه را برای رسیدگی به اطفال که کار های شاقه مینمودند ایجاد نمود. این موسسه خدمات زیادی را در عرصه ی تامین حقوق کودکان انجام داده است. آقای یوسف انجنیر استند و ازپولیتخنیک فارغ شده است.

محمد خان
رییس مجتمع جوانان افغان

محمد خان دانشجو فارغ التحصیل پیداگوژی است که از سال 1991 الی 1993 منحیث ربیس مجتمع جوانان افغان کار کرده است.

احمد سعیدی
نویسنده، پژوهشگر، و تحلیل گر در امور سیاسی و اجتماعی

سعیدی در یکی از یک خانواده های متوسط اجتماعی به دنیا آمد و تا سال 1352 خورشیدی تحصیلات خود را به پایان رسانید. او سال ها در خدمت معارف کشور بوده و از سال 1357 به بعد به کار های اداری پرداخت. او که شاعر، ادیب و نویسنده نیز هست، گاهی هم  پا به عرصۀ سیاست گذاشته است. سعیدی از زمرۀ تحلیلگران واقعیت نگر جامعۀ ما به شمار می رود. او فعلاً  از هیچ حزب سیاسی در کشور جانبداری نکرده و معتقد به کار برد خشونت در عرصه ی سیاست ورزی نیز نمی باشد.

شاه جهان موسی زی
رییس موسسه بازتوانی قربانیان جنگ افغانستان

شاه جهان موسی زی رییس موسسه بازتوانی قربانیان جنگ افغانستان است. او از سال 1362 الی 1368 در قول اردوی نمبر 3 پکتیا ایفای وظیفه نموده و از سال 1380 الی 1386 به حیث رییس شورای همآهنکی و همبستگی شهدا و معلولان شهر کابل کار کرده است. موسی زی از سال 1386 الی 1388 به حیث مدیر مالی و اداری موسسه دسترسی برای معلولان افغان ایفای وظیفه نموده است.

ماری اکرمی
رییس مرکز انکشاف مهارت‌های زنان افغانستان

ماری اکرمی رییس مرکز انکشاف مهارت های زنان افغانستان است که از طریق این مرکز اولین شورا های صلح برای زنان در ولایت های مختلف کشور ایجاد نمود. خانم اکرمی با دیگر اعضای جامعه مدنی در شامل ساختن زنان در پروسه های از بین بردن خشونت و احیای صلح کار مینماید. وی در سال 2007 جایزه زن شجاع را در ایالات متحده امریکا بدست آورد.

شجاع الدوله
تاجر ملی

استاد شجاع الدوله فارغ التحصیل سال 1356 از رشته اداره صنعت به درجه لیسانس است. او رییس شرکت تجارتی لیث لمیتد از سال 1367 تا حال می باشد. وی استاد در انستیتوت اداره صنعت، دیپارتمنت حسابداری و بانکداری از سال 1357 الی 1363 بود. همچنان آقای شجاع الدوله در موارد ملی ذیل نیز عضویت داشته است: عضو لویه جرگه اضطراری سال 1381، مشاور افتخاری اقتصادی شهرداری کابل از سال 1382 الی 1384 و عضو جرگه صلح افغانستان و پاکستان 1385.

حاجی مایل آغا
تاجر ملی
حاجی مایل آغا درلیسه عالی میربچه خان کوهدامنی تعلیمات ابتدایه خویش را به پایان رسانیده است. وی بعد پا در عرصه تجارت گذاشت و باایجاد تانک های تیل وتاسیس شرکت های تجارتی به نام های خیرخواه گروپ کار تجارت را آغاز نمود. مایل آغا فعلا درسرتاسرکشور فعالیت تجارتی دارد.  در سال 1386 بنیاد خیریه را به نام بنیاد خیرخواه ایجاد نمود. در انتخابات سال 1390 هجری شمسی اتاق تجارت وصنایع ولایت کابل با کسب رای اکثریت تاجران ولایت کابل که در پروسه انتخابات شرکت نموده بودند به حیث رییس هیئت مدیره منتخب اتاق ولایتی کابل وعضونخبگان وعضو شورای سرتاسری شهروندان شهر کابل انتخاب گردیدند.

لوی پاسوال محمد هارون آصفی
سر مشاور مقام وزارت امور داخله

محترم لوی پاسوال محمد هارون آصفی در سال 1352 به درجه لیانس از اکادمی پولیس فارغ گردیده اند. ایشان بعد از فراغت منحیث مامور سمت ایفای وظیفه نمودند که بعد او به فرانسه سفر نمود  و بعد از بازگشت به وطن بین سال های 2002 و 2003 منحیث قوماندان ژاندارم پولیس تعیین گردیدند. آقای آصفی بعد منحیث رییس عمومی امور پولیس تعیین گردید که مدت دو سال در این پست ایفای وظیفه نمود. و ی بعداً منحیث رییس عمومی سرحدی در چوکات وزرات امور داخله تعیین گردید. از سال 1385 به این سو منحیث سر مشاور مقام وزارت ایفای وظیفه می نماید.

داکتر ثریا صبح رنگ
کمیشنر کمیسیون حقوق بشر

خانم ثریا صبح رنگ یک داکتر طب است. وی در بخش روابط بین الملل نیز لیسانس می باشد. خانم صبح رنگ منحیث معین مسلکی وزارت امور زنان از سال 2002 الی 2005 ایفای وظیفه نموده و همچنان کاندیدای وزارت امور زنان در پارلمان نیز معرفی گردید که متاسفانه رای اعتماد دریافت ننمود و فعلا یکی از کمیشنران کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است.

پاسوال عبدالرحیم شجاع
رئیس عمومی حقوق پولیس

پاسوال عبدالرحیم شجاع لیسانس سال 1352 اکادمی پولیس می باشد. وی تحصیلات بعدی را در اتحاد شوروی سابق و کشور آلمان فراگرفت. سوابق کاری آقای شجاع به قرار زیر است: کار درادارات امنی، جنایی، ترافیک، قوماندان وازه خواه غزنی، قومندان روات ننگرهار، رییس تحقیقات جنایی کابل، سارنوال عمومی قوای مسلح، معاون ریاست عمومی مبارزه با جرایم جنایی، رییس عمومی تحقیقات جنایی وزارت امور داخله و اخیرا رییس عمومی حقوق پولیس.

حسینه سعید
رییس شرکت های سعید

خانم حسینه سعید رییس شرکت های سعید می باشد. خانم سعید اولین بانوی افغان است که عضویت اتاق های تجارت افغانستان را داشت. او به حیث نماینده تجار افغانستان رییس جمهوری کشور را در سفر های اروپایی  و آسیایی همراهمی کرده است.
 
احمد نادر نادری
رییس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان

احمد نادر نادری کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می باشد. او در مذاکرات صلح سازمان ملل متحد برای افغانستان در کنفرانس بن 2001 از جامعه مدنی افغانستان نمایندگی می کرد. آقای نادری همچنین به عنوان رییس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان کار می کند. او عضو هیأت مشورتی  انستیتوت جامعه باز در افغانستان است. او در رابطه به سیاست و حقوق بشر در افغانستان فراوان نوشته است و یکی از اعضای هیأت ویراستاران مجله آکسفورد در موردعدالت انتقالی می باشد.  او به عنوان سخنگوی مجمع بزرگ ملی (لویه جرگه) در سال 2002 ایفای وظیفه نمود. قبل از پیوستن در کمیسیون مستقل حقوق بشر او به عنوان رییس گروه بین المللی قانون حقوق بشر (گلوبل رایت) در افغانستان کار می کرد. آقای نادری موفق به کسب چندین جایزه بین المللی شده  و توسط مجله تایم در سال 2004 به عنوان "قهرمان آسیایی" شناخته شد. او همچنین رهبر جوان آسیایی قرن 21 در جامعه آسیا و عضو شورای بین المللی آن می باشد. انجمن جهانی اقتصادی آقای نادری را به عنوان رهبر جوان جهانی (YGL) در سال 2008 شناخت. او رشته حقوق و علوم سیاسی را در دانشگاه کابل تحصیل و مدرک ماستری را  در امور بین الملل از دانشگاه جورج واشنگتن به دست آورده است
 
فهیم حکیم
کمیشنر کمیسیون حقوق بشر افغانستان

کمیشنر فهیم حکیم یک مدافع شایسته اجتماعی، در عرصه توسعه و حقوق بشر می باشد. او دارای 20  سال تجربه کاری در عرصه اعمار صلح  و مدافعه برای  توانمند سازی جامعه و حقوق بشر کار می باشد.  او قبل از پیوستن به کمیسیون مستقل حقوق بشر، بحیث رییس و عضو موسسین انجمن همکاری برای صلح و همبستگی(CPAU)  ایفای وظیفه می نمود. او به عنوان یکی از اعضای فعال جامعه مدنی افغانستان، در کنفرانس بن در سال 2001 حضور داشت. آقای حکیم تحصیلات ماستری خود را در سال 1998 در رشته بازسازی پس از جنگ، در دانشگاه یورک کشور انگلستان تکمیل نمود. او در سال 2009 ، کمیشنر و عضو کمیسیون شکایت انتخاباتی بود  که چالش ها و شکایات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی  را مورد رسیدگی قرار می داد.