درج شکایات برای ریاست مبارزه با جرایم جنايی

 

درج شکایات برای ریاست مبارزه با جرایم جنايی:

کاربران گرامی سایت انترنتی وزارت امور داخله، می توانند با کلیک بر روی هر یک از بخش های زیر، شکایات خود را به گونه ی مشخص در بخش مربوطه درج نموده و به ‍‌پولیس ریاست مبارزه با جرایم جنایی کمک نمایند تا در حد توان به گونه ی دقیق و همه جانبه شکایات شما را دریافت و به آن رسیده گی نماید.

قتل، ترور، دریافت جسد، راهزنی، عصب، سرقت، سرقت مسلحانه، اختطاف، اختطاف توسط مخالفین، مجروحیت، قتل ترافیک، مجروحیت ترافیک، حریق، متفرقه، فرارازقطعه، فرارمحبوس، زنا، لواط، شراب، کیسه بری، مفقودی سلاح، فریبکاری، قاچاق انسان، فرارمنزل، اختلاس، رشوت، نوت جعلی، قاچاق اموال، قاچاق مواد مخدر، تقلب وتذویر و قمار.