وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان، از چند ماه به این سو، با تدوین یک برنامه وسیع برای امنیت انتخابات آماده گی می گیرد.

 
وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان، از چند ماه به این سو، با تدوین یک برنامه وسیع برای امنیت انتخابات آماده گی می گیرد.
 
در چارچوب برنامه امنیتی انتخابات، تمامی ظرفیت های پولیس و وزارت امور داخله به کار گرفته می شود تا در هر مرحله انتخابات، امنیت به گونه درست تامین گردد.
 
سفر های پیم ولایتی مقام های ارشد وزارت امور داخله به ولایت ها؛ ایجاد کمیسون امنیتی ویژه انتخابات در همکاری با کمسیون انتخابات و سایر نهاد های مربوط؛ راه اندازی عملیات های ویژه برای پاکسازی مناطق نا امن از وجود هراس افگنان؛ راه اندازی نشست های عمده مشورتی-رهنمودی، با حضور فرماندهان ارشد پولیس و دیگر نهاد های امنیتی کشور؛ و برقراری رابطه نزدیک با نامزدان انتخابات؛ از کار های عمده یی است که در پیوند به امنیت انتخابات انجام شده است.
 
وزارت امور داخله هم چنان به تلاش های جدی خویش برای تامین امنیت انتخابات ادامه می دهد و تا برگزاری انتخابات، با جدیت تمام هر تحول و مرحله انتخاباتی را از منظر امنیتی تحت پوشش و پیگیری قرار می دهد.
 
تمامی رسانه ها و کسانی که خواستار دریافت معلومات در باره امنیت انتخابات هستند، در کنار مجاری ارتباطی دیگر وزارت امور داخله، تحولات امنیتی انتخابات محور را از طریق: وبسایت، فیسبوک، یوتیوب، تویتر، فلیکر و گوگل پلس وزارت نیز دریافت و پیگیری کرده می توانند.
 
ما تلاش می کنیم که هر رویداد امنیتی ای را که  به انتخابات پیوند داشته باشد به زودی از طریق فیسبوک و سایر شبکه های اجتماعی و مراجع ارتباطی ما در اختیار علاقمندان قرار دهیم.