معین محافظت عامه

اسم                   جمال عبدالناصر
 
اسم فامیلی            صدیقی
 
ولد                    محمد حکیم
 
ولدیت                 محمد صدیق
 
 رتبه موجوده        لوی پاسوال
 
بست                   لوی پاسوال
 
تاریخ تقرر اولی     1362   
 
وظیفه فعلی           معین محافظت عامه
 
سال تولد             1342
 
درجه تحصیل        ماستر علوم نظامی
 
رشته تحصیل        تانگ – زرهدار
 
محل تحصیل         حربی پوهنتون و شوروی وقت
 
سکونت اصلی        تخار
 
سکونت فعلی         کابل
 
قوم                    ازبک
 
به کدام لسان بلدیت دارد        ازبکی، دری، پشتو ، انگلیستی و روسی
 
تبدیلات
 
در سال1362 از پوهنحی زرهدار حربی پوهنتون فارغ گردیده ودر بست فرقه (20)
 
قرار امریه نمبر(1318) 8-5-1363 از بست فرقه (20) در بست فرقه (18)
 
قرار امریه نمبر(221)13-1-1364  از بست فرقه(18) در بست قول اردوی مرکزی تبدیل گردیده است
 
قرار امریه نمبر(357) -3-1367 مقام محترم پیژنتون در بست احتیاط پیژنتون به بورس(4) ساله شوروی اعزام
 
قرار امریه نمبر(2924) 7-8-1371 مقام محترم وزارت دفاع ملی در بست فرقه(18) در بست کمبود
 
 قرار امریه نمبر(273)3-3-1388 محترم وزیر صاحب دفاع ملی از بست وزارت دفاع ملی ودر بست وزارت امور داخله معرفی گردیده است.
 
قرار حکم نمبر(976)9-2-1388 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان در بست لوی پاسوال بحیث معین محافظت عامه و ریس تصدی امنیتی منظوری دارد.
 
قرار حکم نمبر(2294)11-4-1391 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان در بست لوی پاسوال بحیث معین پالیسی و استراتیژی منظور دارد.
 
قرار حکم(4399)10-7-1392 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان در بست لوی پاسوال بحیث معین محافظت عامه منظوری حاصل نموده است.
 
ترفیعات
 
قرار امریه نمبر(626) 2-2-1362 به رتبه دوهم بریدمن
 
قرار امریه نمبر(426)7-2-1364 به رتبه لمری بریدمن
 
قرار  امریه نمبر(0529) 1-1-1367 به رتبه تورن ترفیع نموده است
 
باساس پیشنهادیه نمبر (146) 3-4-1388 برتبه مل پاسوال نموده است
 
قرار حکم نمبر(761) 7-2-1389  برتبه مل پاسوال ترفیع نموده است
قرارحکم(3844) 26-5 -1390 برتبه پاسوال ترفیع فوق العاده نموده است
 
هدف ما  یک ارگان اعتمادی, مسلکی امنیتی  در خدمت ملت بوده  و با احساس و انگیزه عالی در زمینه ایجاد و ساخت, یک آینده خوب برای افغانستان کار مینماییم. ماموریت ما ارایه خدمات امنیتی استاندارد برای بخش داخلی و مشتریان بین المللی می باشد تا در امر برقراری صلح, رفاه عامه و پیشرفت اقتصادی برای مردم افغانستان موثریت بیشتری اقتصادی را به بار آوریم. محافظت عامه یک ارگان ارایه کننده خدمات امنیتی دولتی میباشد که تحت نظر وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان فعالیت مینماید که در مقابل پول برای حفاظت مردم, زیربناها, تسهیلات, پروژه های ساختمانی و قطارها خدمات امنیتی را ارایه میدارد. این ارگان به شکل یک تصدی تجاری بنا گردیده تا قابلیت اخذ قرارداد با مشتریان داخلی و بین المللی را برای ارایه خدمات امنیتی داشته باشد. نیروی های محافظت عامه افغانستان در سال 2009 بنیاد گذاشته شد و امروز در حدود 10,000 نفر گارد دارد که برای ارگانهای بین المللی, دولتی/غیردولتی, سایتها و تسهیلات خدمات امنیتی را ارایه مینماید. در نتیجه فرمان 62 رییس جمهور, صلاحیت محافظت عامه در سال آینده زمانی که آنها مسولیت های امنیتی را از کمپنی های خصوصی امنیتی به عهده بگیرند افزایش خواهد یافت. سایت دربرگیرنده معلومات برای مشتریان که خواهان اخذ قرارداد و خدمات امنیتی با محافظت عامه هستند و کمپنی های که خواهان جواز کمپنی خطر (ار. ایم. سی) هستند میباشد.و سایت همچنان معلومات عمومی را در مورد محافظت عامه و انتقال مسولیت های امنیتی از سکتور خصوصی به محافظت عامه در دسترس مشتریان محترم قرار میدهد.
 
خبرها
رئیس محافظت پروژه های دولتی از قطعات و پوسته های امنیتی پروژه سرک حلقوی بازدید به عمل آورد
 
۱۹ جوزا ۱۳۹۲، کابل _ افغانستان
سمونوال حبیب الله قبچاق رئیس محافظت پروژه های دولتی معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی درحالی که احمد شعیب شریفی رئیس تجارتی این معینیت نیز وی را همراهی می کرد در رأس هیأتی از پروژه سرک حلقوی قیصارالامان ولایت بادغیس بازدید به عمل آورد. ابتداء سمونوال قبچاق و هیأت همراه اش در جلسه یی به منظور عقد قرارداد به کرایه گرفتن زمین برای لواء محافظ پروژه سرک حلقوی اشتراک نموده و در رابطه با موضوع با مسؤولین  مؤسسه ایل انترنشنل، ولسوال مقر، نماینده وزارت فوائد عامه و مسؤولین لواء محافظت پروژه متذکره صحبت های همه جانبه نمود . بعداً آقای قبچاق و هیأت همراه اش از ادارات و پوسته های مربوطه لواء متذکره دیدن نموده و وضعیت اوپراتیفی و تسلیحاتی آن ها را مورد ارزیابی قرارداد، که در رابطه به تأمین امنیت این پروژه به مسؤولین و مؤظفین هدایات لازم داده شد. قابل ذکر است که ریاست محافظت پروژه های دولتی تا الحال مسؤولیت تأمین امنیت پروژه های بزرگ ملی چون مس عینک لوگر، پایپلین گاز، خط آهن و سرک حلقوی قیصارالامان را به عهده دارد.